MANIFESTO

HeadSpaces
Ett Mänskligt Alternativ som etablerar arenor för Mänsklighet och Vänskap.

Arenor som inte behöver ta hänsyn till historik, metodik, metoder eller andra trossystem, arenor som inte är besudlad av "historiken".

Vi ser det som ett laboratorium för mänsklighet, där alla, både dem som är utbrända och/eller brinner hör hemma.

Arenor för möten bortom tidigare erfarenhet, arenor som erbjuder unga, vuxna, gamla, hela, trasiga, friska, sjuka just det som passar dem. Arenor som löser upp det destruktiva som ibland blir alternativet.

Strukturen är en HR resurs som står på egen grund med engagemang att starta och rikta vänskap med commitment ...

ATT STARTA!

Centrum för Välmående och Delaktighet, en delad investering i mänsklighet, som ett certifikat på välmående.   

HeadSpaces
A Human Alternative which establishes arenas for Humanity and Friendship.

These arenas do not need to honor any old methods, methodologies or other belief system.

It is simply arenas which are not based on the past. Arenas for wellbeing by participation and friendship.

We view it as a laboratory where passion belongs, arenas that dissolve the destructive, as a shared investment for humanity.

The structure is a Human Resources proposed as a smorgasbord.

Arenas that will be managed and based on friendship, with the commitment …

TO START!

Centres for Wellbeing and Participation, a shared investments for humanity, a Certificate for Wellbeing.

WHAT WE SEE

© Copyright HeadSpaces by Centre for Wellbeing and Participation.